luật sư giải đáp dân sự tại TPHCM bao gồm những luật sư giỏi, giàu kinh nghiệm, chuyên môn sâu trong ngành luật pháp dân sự, tranh chấp cùng với sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên viên trẻ, tận tình, nhiệt liệt, năng động và linh động trong mọi vấn đề sẽ
Đặt vấn đề
Trong hệ thống pháp luật nước ta, sau Hiến pháp năm 1992, Bộ luật dân sự năm 2005 giữ vai trò thứ yếu trong việc điều chỉnh những quan hệ dân sự nảy sinh trong đời sống phố hội, trong đấy việc bảo đảm những quyền dân sự của doanh nghiệp, cá nhân là nhiệm vụ và cũng là đối tượng điều chỉnh của Bộ luật này. Do vậy, tại khoản 2 Điều 1 của Bộ luật dân sự năm 2005 (sau đây gọi tắt là BLDS ) có quy định “ Bộ luật dân sự có nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tư nhân, doanh nghiệp, lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng; bảo đảm sự đồng đẳng và an toàn pháp lý trong quan hệ dân sự, góp phần tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu vật chất và ý thức của quần chúng, xúc tiến sự phát triển kinh tế - phố hội”. khởi hành từ nhiệm vụ trên, BLDS đã từng bước đi vào đời sống, điều chỉnh những quan hệ phường hội, góp phần làm lành những giao lưu dân sự của cá nhân, pháp nhân và những chủ thể khác.
Với vai trò quan trọng trong hệ thống pháp luật, là một đạo luật quan trọng điều chỉnh các quan hệ thị trấn hội phát sinh trong thực tiễn, thiết lập các nguyên tắc chung cho những mối quan hệ trong đời sống dân sự nên sau lúc thay thế BLDS năm 1995, BLDS năm 2005 đã phát huy vai trò to to, đáp ứng được đề nghị trong tình hình mới của quốc gia, phù hợp với điều kiện của Việt Nam cũng như phục vụ yêu cầu hội nhập quốc tế; BLDS đã cụ thể hoá các quy định trong Hiến pháp 1992, nhằm hoàn thiện hệ thống luật pháp của nhà nước ta trên ý thức quán triệt các quyết nghị của Đảng trong quá trình đổi mới đất nước. những quy định trong BLDS nhằm điều chỉnh chung những quan hệ phố hội trên cơ sở các nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, tự thoả thuận và tự chịu bổn phận giữa các chủ thể, tạo một hành lang pháp lý vững chắc, giúp ổn định việc giao lưu phát triển giữa những thành phần kinh tế khác nhau, tạo tiền đề lớn mạnh kinh tế - xã hội của quốc gia khái quát. Mặt khác, BLDS được xem là luật gốc, để qua đó vun đắp các luật chuyên lĩnh vực, nhằm đảm bảo được tính thống nhất trong toàn bộ hệ thống văn bản luật pháp dân sự. khi có tranh chấp phát sinh thì Toà án sẽ dễ dàng tra cứu, vận dụng trong quá trình xét xử. Bởi vậy các phán quyết đều có căn cứ pháp luật trên cơ sở các quy định của BLDS và những văn bản luật pháp có can hệ, được nhân dân đồng thuận, qua đấy, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và uy tín của ngành Toà án.
Không những thế, kế bên những tác động tích cực nêu trên của BLDS, trong công đoạn áp dụng, BLDS đã biểu hiện một số hạn chế nhất quyết. Việc nghiên cứu làm rõ một số tránh, bất cập, qua đó, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung BLDS có ý nghĩa thứ yếu trong giai đoạn Hiện tại.
Về quy định tuyên bố một người đã chết tại Điều 81 BLDS
Khoản 1 Điều 81 BLDS quy định những trường hợp người có quyền, lợi ích can dự có thể yêu cầu Toà án ra quyết định tuyên bố một người là đã chết và khoản 2 quy định tuỳ từng trường hợp, Toà án xác định ngày chết của người bị tuyên bố là đã chết căn cứ vào những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 81. Ngoài ra, do điều luật không nêu rõ ngày xác định một người đã chết nên có đa số cách hiểu và vận dụng khác nhau. Có quan niệm xác định ngày tuyên bố chết là ngày tiếp sau ngày mà những điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 81 BLDS xác định. chả hạn, điểm a khoản 1 Điều 81 BLDS quy định “Sau ba năm, bắt đầu từ ngày quyết định tuyên bố mất tích của Toà án có hiệu lực luật pháp mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống”. Trong trường hợp này ngày tuyên bố chết phải là ngày tiếp theo ngày mà Toà án bố mất tích cộng thêm 03 năm. Không những thế, quan niệm khác lại xác định ngày tuyên bố chết phải được xác định theo khoản 1 Điều 78 BLDS là ngày có tin tức sau cuối của người bị tuyên bố đã chết. Việc có nhiều phương pháp hiểu như trên là do quy định tại khoản 1 Điều 181 BLDS còn mang tính đại quát.
Bảng giá dịch vụ tư vấn luật sư dân sự ở TPHCM có thể khác nhau tùy vào từng vụ việc và luật sư mà bạn lựa chọn để đưa ra một mức giá phù hợp. Nếu bạn chọn luật sư trẻ thì chi phí bạn phải trả sẽ thấp hơn đối với những luật sư lớn với dày dặn kinh nghiệm, có danh tiếng thì giá dịch vụ tư vấn sẽ cao hơn.
Tùy vào thoả thuận của hai bên giữa bạn và Luật sư để đưa ra khoản tiền phù hợp theo cách sau đây:
  • Giá dịch vụ luật sư tư vấn theo giờ.
  • Giá dịch vụ luật sư tư vấn trọn gói.
  • Giá dịch vụ tư vấn tính theo tỷ lệ % của giá trị vụ việc.
  • Các khoản chi phí phát sinh khác.

luattuongcongsu.com.vn luôn cố gắng không ngừng để nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn, nâng cao số lượng tư vấn viên để cung cấp đến quý khách hàng dịch vụ tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến ngày càng chất lượng hơn! Chi tiết tại https://luattuongcongsu.com.vn/linh-vuc-hanh-nghe/luat-su-dan-su-tai-tphcm/
Xem thêm: luật sư giỏi tại hcm