đi lên ngôi nhà sống của TPHCM trong 10 năm qua về cơ bản đã đạt được các kết quả đáng chú ý, từng bước đảm bảo được nhu cầu về ngôi nhà ở đi theo mức tăng lên số lượng dân sinh.

tuy nhiên, thời kỳ đi lên nhà ở trên TP.HCM nhưng vẫn không đáp ứng được thị hiếu vô cùng lớn về căn nhà sống có giá thấp, ngôi nhà sống xã hội, ngôi nhà ở phù hợp với tiềm năng bỏ ra trả của người dân.
vào 10 năm (2009 - 2019), số lượng dân sinh toàn TPHCM sẽ không nghỉ rộng 1,8 triệu con người, diện tích nhà sống bình quân đầu người không ngừng từ 16,6 m²/người (năm 2009) lên 20,1 m²/người (năm 2019). Dự báo 10 năm tới (2021 - 2030), TPHCM sẽ tăng thêm 2 triệu con người. để đáp ứng nhu cầu nhà sống và khắc phục nhiều tránh trong đi lên căn nhà ở 10 năm qua, TPHCM tiếp tục thực hành thực hiện đề án “Xây dựng chương trình đi lên ngôi nhà sống TPHCM giai đoạn 2021-2030”. theo đó, mục tiêu đặt ra, mang lại năm 2025, tổng quy hoạch mặt nền nhà sống của thành phố Hồ Chí Minh đạt 237,3 triệu m² sàn, diện tích S nhà sống bình quân đầu người là 23,5 m²/người (quy mô dân số dự kiến vào thời điểm cuối năm 2025 khi là 10,1 triệu người).

mang đến năm 2030, tổng diện tích mặt sàn nhà sống của thành phố đạt đc 295 triệu m² sàn, diện tích S nhà ở bình quân đầu người là 26,5 m²/người (quy mô số lượng dân sinh dự kiến vào cuối năm 2030 khi là 11,1 triệu người). TPHCM cũng đề bỏ ra hướng phát triển phong phú các đặc điểm căn nhà sống, phong phú cách thức đầu tư để huy động nhiều nguồn lực xã hội.

Về đi lên ngôi nhà Thương mại dịch vụ, TPHCM khuyến khích nhà đầu tư áp dụng nhiều loại technology còn mới vào thi công cũng như sử dụng những loại vật liệu quy hoạch phù hợp. Cơ quan tác dụng nhằm giải quyết các gian khổ vướng bận rộn mang lại người tiêu dùng trong các việc được cung cấp chỉ tiêu thiết kế, phê duyệt hoặc thỏa thuận tổng bên bằng quy hoạch liên quan tỷ lệ 1/500. tăng cường việc đưa vào technology tin tức vào nghành nghề dịch vụ quản lý, xây dựng, đầu tư thiết kế, phát triển căn nhà sống. tiến hành nghiên cứu, thiết kế cũng như vận dụng những loại ngôi nhà ở thiên nhiên cùng với môi trường, thích ứng cùng với thay đổi khí hậu, rất có thể tái sử dụng, tái tổ chức cơ cấu hay tái chế nhiều nguồn tài nguyên đã dùng.
TPHCM cũng trở thành ban hành những cơ chế tăng tốc hợp tác quốc tế; sức hút, hỗ trợ tài chính nhằm tăng khả năng khả thi, đẩy mạnh việc thực hành những dự án công trình đầu tư quy hoạch đi lên ngôi nhà sống theo cách thức công ty đối tác công - tư (PPP) và bổ sung cập nhật trong danh mục các dự án kêu gọi dự án theo cách thức PPP của TP. Hồ Chí Minh.

Về ngôi nhà sống xã hội, sẽ thực hiện phong phú hóa những phương thức đầu tư thiết kế ngôi nhà sống xã hội cho tất cả những người mức thu nhập thấp, chủ yếu sử dụng vốn bên cạnh ngân sách; ưu ái sử dụng vốn giá cả để đầu tư thiết kế những căn nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước làm cho thuê. Rà soát, bố trí vùng đất 20% khu đất sống trong các dự án công trình căn nhà sống Thương Mại trên 10ha, để xúc tiến triển khai dự án quy hoạch, xác lập quỹ ngôi nhà xã hội cho thành phố; định vị địa chỉ và ưu tiên dùng các vùng đất căn nhà nước luôn điều hành do nhiều doanh nghiệp lớn đang dùng làm ngôi nhà xưởng sản xuất tại các quận huyện trực thuộc diện phải di dời vào những khu công nghiệp, vùng đất do các cơ quan nhà nước hiện đang được quản lý ở trong diện bố trí lại nhằm đầu tư xây dựng ngôi nhà ở cộng đồng thuộc sở hữu căn nhà nước.

TPHCM trực tiếp đầu tư xây dựng hay tiến hành đấu thầu lựa chọn đơn vị thực hiện quy hoạch đi theo cách thức BT thanh toán bằng quỹ đất. TPHCM ưu ái sắp đặt vốn giá thành, tạo nên vùng đất sạch trên các khu vực nước ngoài thành dọc các trục giao thông công cộng, đặc biệt là nhiều tuyến đường metro, nhiều tuyến vành đai để triển khai nhiều dự án nhà ở cộng đồng. sắp xếp vốn giá thành để đầu tư quy hoạch căn nhà ở cộng đồng thuộc về ngôi nhà nước, nhằm làm cho xong cho các hộ gia chủ đặc biệt gian truân về ngôi nhà sống, không hề thuê ngôi nhà sống cộng đồng do công ty dự án xây dựng.

đồng thời đó, nhằm đi lên ngôi nhà sống hiếm hoi do dân tự xây dựng, TPHCM tiếp tục tiếp tục cải cách hành chánh, dễ chơi thủ tục trong các công việc cấp phép xây dựng; cấp Giấy chứng nhận sổ đỏ, cung cấp tin xây dựng đối với nhà ở cá biệt để cư dân ích lợi trong các công việc dự án quy hoạch mới, cải thiện ngôi nhà ở theo ý muốn cũng như khả năng.

theo đánh giá của các chuyên gia quy hoạch khu đô thị, lên kế hoạch phát triển căn nhà sống của TPHCM vào giai đoạn đến rất cụ thể cùng với những biện pháp khả thi và thích hợp cho từng đối tượng người tiêu dùng. với cách khiến này, TPHCM sẽ đạt đc mục đích đáp ứng nhà sống cho cư dân TP.HCM.