Thêm một tuổi nữa là một nguyên nhân đặc biệt để ăn mừng! Viết thiệp sinh nhật của quý khách hàng bằng một trong lời chúc sinh nhật bằng tiếng Anh đầy cảm hứng này:

Link tham khảo: https://alo.flowers/loi-chuc-sinh-nh...ang-tieng-anh/

“Count your life by smiles, not tears. Count your age by friends, not years. Happy birthday!”
“Hãy đếm cuộc đời bạn bằng những nụ cười chứ không phải những giọt nước mắt. Đếm tuổi của các bạn bằng quý khách hàng bè, không phải năm. Chúc mừng sinh nhật!”

“A wish for you on your birthday, whatever you ask may you receive, whatever you seek may you find, whatever you wish may it be fulfilled on your birthday and always. Happy birthday!”
“Một điều ước cho quý khách hàng trong ngày sinh nhật của quý khách, bất cứ điều gì bạn yêu cầu quý khách hàng sẽ nhận được, bất cứ điều gì quý khách hàng tìm kiếm bạn có thể tìm thấy, bất cứ điều gì bạn muốn, điều đó có thể được thực hiện vào ngày sinh nhật của quý khách hàng và luôn luôn. Chúc mừng sinh nhật!”

“ Another adventure filled year awaits you. Welcome it by celebrating your birthday with pomp and splendor. Wishing you a very happy and fun-filled birthday!”
“Một năm đầy phiêu lưu khác đang chờ quý khách hàng. Chào mừng nó bằng cách tổ chức sinh nhật của bạn với sự hào hoa và lộng lẫy. Chúc quý khách hàng sinh nhật thật vui vẻ và tràn đầy niềm vui! ”

“May the joy that you have spread in the past come back to you on this day. Wishing you a very happy birthday!”
“Mong niềm vui mà quý khách hàng đã lan tỏa trong quá khứ sẽ trở lại với quý khách hàng vào ngày này. Chúc quý khách hàng sinh nhật thật vui vẻ! ”

“Happy birthday! Your life is just about to pick up speed and blast off into the stratosphere. Wear a seat belt and be sure to enjoy the journey. Happy birthday!”
“Chúc mừng sinh nhật! Cuộc sống của quý khách chỉ là sắp tăng tốc độ và phóng lên tầng bình lưu. Hãy thắt dây an toàn và đảm bảo tận hưởng cuộc hành trình. Chúc mừng sinh nhật!”

I wish you full of happiness and love. May all your dreams turn come true and may lady luck visit you everyday. Happy birthday to one of the greatest people I’ve ever known.
Chúc quý khách luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Tất cả những ước mơ của bạn sẽ thành hiện thực và nàng tiên may mắn sẽ gõ cửa quý khách hàng ngày. Chúc mừng sinh nhật đến một trong những người tuyệt vời nhất mình được biết.

Your birthday is the first day of another 365-day journey. Be the shining thread in the beautiful tapestry of the world to make this year the best ever.
Sinh nhật của các bạn là ngày Thứ nhất trong chuỗi hành trình 365 ngày mới. Hãy là sợi chỉ đẹp nhất trong bức tranh thêu của cuộc sống, làm cho năm này trở nên thật tuyệt vời.

Blowing out another candle on your cakes means that you have lived another year of joy, and that you have made this world a better place. I wish you have a delightful birthday!
Thổi tắt mỗi ngọn nến trên chiếc bánh sinh nhật đồng nghĩa với việc các bạn đã trải nghiệm một năm tràn đầy niềm vui và làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Chúc các bạn có một ngày sinh nhật đáng nhớ!

Here is my birthday wish for you: I hope you will never stop enjoying every small thing in life. Because that’s what makes life worth living. I hope that you take time to enjoy the present while working for a better future. I hope your year will be full of memories, happiness, and adventure.
Đây là lời chúc sinh nhật dành cho bạn: Chúc quý khách có thể không ngừng tận hưởng từng điều nhỏ bé của cuộc sống, đó là điều làm cho cuộc sống đáng giá. Chúc bạn luôn tận hưởng ngày hôm nay và nỗ lực làm việc vì một ngày mai tốt đẹp hơn. Và mong rằng năm tới của quý khách sẽ tràn đầy niềm vui cùng những cuộc phiêu lưu.

Để kiểm tra trình độ sử dụng và vốn từ vựng của các bạn đến đây. Làm bài Test từ vựng sau đây ngay:

2. Lời Chúc Mừng Sinh Nhật Bằng Tiếng Anh Hài Hước Cho Những Người các bạn
Sinh nhật là để tràn ngập tiếng cười và vui vẻ. Khi người quý khách hàng thân nhất của quý khách mở tấm thiệp chúc mừng sinh nhật từ bạn, các bạn sẽ biết Vì sao họ không thể ngừng mỉm cười. chọn một trong những câu chúc sinh nhật bằng tiếng Anh vui nhộn này hoặc kết hợp chúng với từ ngữ của riêng quý khách để tạo ra những lời chúc cho quý khách hàng bè:

Link tham khảo: https://alo.flowers/loi-chuc-sinh-nh...ang-tieng-anh/

“Happy birthday! May your Facebook wall be filled with messages from people you never talk to.”
“Chúc mừng sinh nhật! Chúc cho bức tường Facebook của các bạn ngập tràn tin nhắn từ những người mà quý khách không bao giờ nói chuyện cùng. ”

“You’re older today than yesterday but younger than tomorrow, happy birthday!”
“Hôm nay bạn già hơn hôm qua Tuy nhiên trẻ hơn ngày mai, chúc mừng sinh nhật!”

“Happy birthday to one of the few people whose birthday I can remember without a Facebook reminder.”
“Chúc mừng sinh nhật một trong số ít người có ngày sinh nhật mà tôi có thể nhớ mà không cần Facebook nhắc nhở”.

“Happy Birthday! You know, you don’t look that old. But then, you don’t look that young, either.”
“Chúc mừng sinh nhật! các bạn biết đấy, các bạn trông không già đến vậy. Tuy nhiên sau đó, các bạn trông cũng không còn trẻ như vậy ”.

“You are only young once, but you can be immature for a lifetime. Happy birthday!”
“Khi bạn già đi, ba điều xảy ra. Thứ nhất là trí nhớ của bạn biến mất, và tôi không thể nhớ hai người còn lại. Chúc mừng sinh nhật!”

Chúc SN bằng tiếng Anh Nhưng không dùng Happy birthday

People say that the heroes are one in many many thousands, but I say that a friend like you is always one in the lifetime. Happy Birthday to you!
Mọi người thường nói rằng anh hùng chỉ có một trong hàng ngàn người, Nhưng mình thì nói rằng một người các bạn như cậu chỉ có một cho cả đời. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ!

Hey I just wanted to you to know that whenever you have a crazy idea, my only question will be: “What time?”. And remember to have a great birthday!
Này, tớ chỉ muốn nói rằng bất cứ khi nào cậu có một ý tưởng điên rồ nào đó, thì câu hỏi duy nhất của tớ là: Mấy giờ? Và nhớ phải có một sinh nhật thật tuyệt vời nhé!

A friend is someone who understands your past, believes in your future, and accepts you just the way you are – even if you are getting older. Thank you for being that friend, and Happy Birthday.
Một người các bạn là người hiểu được quá khứ, tin tưởng vào tương lai, và chấp nhận con người thật của quý khách, dù quý khách hàng có đang ngày càng già đi. Cảm ơn vì đã là một người quý khách hàng như vậy, và chúc sinh nhật vui vẻ nhé.

You understand me like nobody else. Thank you for always being there listen, I have a sibling in you my friend. Happy birthday!
Cậu hiểu tớ bằng cách mà không một ai khác có thể. Cảm ơn vì đã luôn tại đó và lắng nghe, cậu giống như một người anh em của mình vậy. Chúc sinh nhật vui vẻ!

Best friend: someone who you can be yourself with, someone who you can have pointless conversations with, someone who still likes it even when you are weird, someone who forgets to buy you a birthday gift…that’s why I came up with this card only. Happy birthday my best friend!
các bạn thân: người mà tại bên người đó bạn có thể là chính mình, người mà quý khách có thể nói cùng nói chuyện suốt ngày đêm, người mà có thể chấp nhận sự điên rồ của các bạn, và người sẽ quên không mua quà cho quý khách hàng vào dịp sinh nhật,… đó là lý do tớ đến với tấm thiệp này. Chúc mừng sinh nhật quý khách thân nhất của tớ!

My best friend is even sweeter than cakes, more colorful than confettis, and hotter than a candles. And it’s today her birthday. Happy birthday!
quý khách hàng của tớ ngọt ngào hơn những chiếc bánh, rực rỡ hơn những bông hoa, và nóng bỏng hơn cả những ngọn nến.

We’re different in lot of ways, but that’s what makes us such good friends. Puzzle pieces need to be different to fit together! Happy birthday to my most favorite piece!
chúng ta có rất nhiều điều độc lạ, Tuy nhiên đó là điều khiến chúng ta trở thành quý khách hàng thân. Như những mảnh ghép cần phải độc lạ để khớp với nhau. Chúc mừng sinh nhật đến mảnh ghép mà mình yêu thích nhất!

Link tham khảo: https://alo.flowers/loi-chuc-sinh-nh...ang-tieng-anh/

Chủ đề cùng chuyên mục: