ie – Đọc kéo dài âm “i” rồi chuyển sang âm “ê”[*]iu (iou) – sắp giống âm “i + êu (hơi giống yêu)”. Đọc kéo dài âm “i” rồi chuyển sang âm “u”[*]ua – sắp giống âm “oa”. Đọc hơi kéo dài âm “u” rồi chuyển sang âm “a”[*]uo – Đọc kéo dài âm “u” rồi chuyển sang âm “ô”[*]ui (uei) – gần giống âm “uây”. Đọc khá kéo dài âm “u” rồi chuyển sang âm “ei”.[*]üe – gần giống âm “uê”. Đọc nguyên âm “ü” (uy) rồi chuyển sang âm “ê”[*]

Ghi chú:
[/list]

https://tiengtrungkimoanh.edu.vn/viet-ngay-thang-nam-trong-tieng-trung-dat-chuan-chuyen-nho
 • iu và ui bản chất là bí quyết viết ngắn gọn của (iou) và (uei). Nhưng từ nay Anh chị em chỉ cần ghi nhớ iu và ui là được.
 • các nguyên âm ia, ie, tự dưng được ghép với thanh cái nào, sẽ được viết là ya, ye.


 • Nhóm 2: Nguyên âm ghép với n


 • an – gần giống âm “an”. Đọc khá kéo dài âm “a” rồi chuyển sang phụ âm “n”

  en – gần giống âm “ân”. Đọc tương đối kéo dài âm “e” rồi chuyển sang phụ âm “n”

  in – gần giống âm “in”. Đọc khá kéo dài nguyên âm “i” rồi chuyển sang phụ âm “n”.

  un (uen) – gần giống âm “uân”. Đọc khá kéo dài âm “u” rồi chuyển sang âm “en”.

  ün – sắp giống âm “uyn”. Đọc nguyên âm “ü” (uy) rồi chuyển sang phụ âm “n”

  Ghi chú: Âm un chính là viết tắt của uen nên hãy ghi nhớ phương pháp đọc nhé. tránh đọc thành un của tiếng Việt, mà phải đọc là “u-â-n”.


 • Nhóm 3: Nguyên âm ghép với ng


 • ang – gần giống âm “ang” (trong tiếng Việt). Đọc hơi kéo dài âm “a” rồi chuyển sang âm “ng”

  ong – sắp giống âm “ung”. Đọc tương đối kéo dài âm “o” (u) rồi chuyển sang âm “ng”

  eng – gần giống âm “âng”. Đọc khá kéo dài âm “e” rồi chuyển sang âm “ng”

  ing – gần giống âm “inh”. Đọc tương đối kéo dài nguyên âm “i” rồi chuyển sang âm “ng”


 • Nhóm 4: Nguyên âm ghép với nguyên âm và ghép với n hoặc ng


 • 3 Nguyên âm đứng cạnh nhau.


 • iao – gần giống “i + eo”. Đọc nguyên âm “i” trước sau đó chuyên sang nguyên âm đôi “ao”

  uai – gần giống âm “oai”. Đọc hơi kéo dài âm “u” rồi chuyển qua âm “ai”


 • Nguyên âm ghép với nhau và ghép với n


 • ian – sắp giống “i + ên” đọc nhanh. Đọc nguyên âm “i” trước sau đó chuyển sang nguyên âm “an”

  uan – sắp giống âm “oan”. Đọc hơi kéo dài âm “u” rồi chuyển qua âm “an”

  üan – gần giống âm “uy + en” đọc nhanh. Đọc khá kéo dài âm “ü” (uy) rồi chuyển qua âm “an”


 • Nguyên âm ghép với nhau và ghép với ng


 • iang – sắp giống “i + ang” đọc nhanh. Đọc nguyên âm “I” trước rồi chuyển sang nguyên âm “ang”

  iong – sắp giống âm “i +ung” đọc nhanh. Đọc hơi kéo dài âm “i” rồi chuyển qua âm “ung”

  uang – sắp giống âm “oang”. Đọc khá kéo dài âm “u” rồi chuyển qua âm “ang”


 • Nhóm 5: nhóm đặc trưng
 • er – gần giống âm “ơ”. Đọc uống lưỡi thật mạnh (thanh quản rung mạnh hơn chút).

  tương tự, chúng ta đã cộng nhau học qua các vận dòng trong tiếng Hán và nắm được cách thức đọc. Cũng như các lệ luật viết ngắn, rút gọn của một số từ đặc trưng. công việc và nhiệm vụ của Cả nhà là hãy đọc thuộc và đặc trưng “GHI NHỚ phương pháp ĐỌC”. Để từ đấy có nền tảng học cao hơn, giảm thiểu phát âm sai thành lề thói.